Zbiornik na gaz do ogrzewania. Kupno czy dzierżawa?

Ogrzewanie domu gazem będzie wymagało od nas podjęcia kilku kluczowych decyzji. Przede wszystkim musimy określić preferowany rodzaj paliwa – propan lub propan-butan, lecz także kwestię własności zbiornika na gaz. Możemy go bowiem kupić lub tylko wydzierżawić na jakiś czas. Które rozwiązanie jest lepsze?

Zakup zbiornika na gaz

Zakup nowego zbiornika to wydatek rzędu kilku tysięcy złotych. Używany zbiornik można dostać już za 2-3 tysiące. Do tego wydatku dochodzi jeszcze koszt instalacji, projektu i jego zgłoszenia w urzędzie, oraz pierwszego odbioru technicznego zbiornika przed jego eksploatacją. Koszty inwestycyjne są więc stosunkowo duże. Własny zbiornik umożliwia nam jednak korzystanie z gazu do ogrzewania od różnych dostawców, w każdej chwili możemy poszukać tańszej oferty. Płacimy tylko za uzupełniane litry paliwa, nie musimy deklarować ilości gazu, jakiej zobowiązujemy się zużyć. Przy zakupie własnego zbiornika musimy pamiętać o jego obowiązkowych okresowych przeglądach – rewizji zewnętrznej co 2 lata, wewnętrznej co 10 lat dla zbiorników naziemnych i co 5 lat dla podziemnych, oraz kontroli zaworów bezpieczeństwa co 2 lata. Również koszty napraw są po naszej stronie. W przypadku dzierżawy wszystkim zajmuje się dostawca gazu. Zakup zbiornika jest dobrym pomysłem, jeśli z gazu będziemy korzystać długoterminowo. Używany zbiornik można sprzedać.

Dzierżawa zbiornika na gaz

Jeśli zdecydujemy się na dzierżawę zbiornika, unikniemy wysokich kosztów inwestycyjnych. Od dostawcy gazu dostaniemy zbiornik, usługę montażu i pierwszy odbiór techniczny w bardzo niskiej cenie. Większość kosztów inwestycyjnych weźmie na siebie dostawca. Niektórzy dostawcy oferują dodatkowo kilka pierwszych miesięcy dzierżawy bez żadnych kosztów. Podpisanie umowy dzierżawy zobowiązuje nas jednak do kupowania paliwa tylko u danego dostawcy, nie mamy więc możliwości poszukania tańszej opcji. Dodatkowo musimy zadeklarować ilość paliwa, które zużyjemy. Nawet jeśli okaże się, że zużyliśmy mniej gazu, jesteśmy zobowiązani zapłacić za zadeklarowaną ilość. Dzierżawa jest dobrym wyborem, jeśli wiemy, że w ciągu najbliższych lat nastąpi przyłączenie naszej działki np. do gazu ziemnego.