Zawartość zanieczyszczeń w LPG i ich wpływ na wydajność gazu

Podczas produkcji gazu i w czasie transportu na stację jest on narażony na oddziaływanie wielu niekorzystnych czynników. Okazuje się, że LPG jest jednym z najlepszych jakościowo paliw silnikowych. Jednak w autogazie pojawiają się zanieczyszczenia. Warto wiedzieć, na jakim etapie produkcji lub dystrybucji się pojawiają. Jakie mogą być konsekwencje występowania zanieczyszczeń w paliwie gazowym? I jakie to mogą być zanieczyszczenia?

Proces produkcji LPG

W procesie produkcji do gazu mogą się przedostać aminy i woda. Aminy są używane do odsiarczania gazu, a ich resztki powinna wymyć woda. Aminy mają bardzo dobre własności do tworzenia emulsji, co w połączeniu z wodą tworzy w układzie wydawczym stacji paliw pianę, która w temperaturach poniżej zera zamarza blokując przepływ gazu. Woda natomiast jest w ocenie ekspertów jednym z najgroźniejszych zanieczyszczeń w gazie.

Woda w gazie

Może wiązać się z innymi związkami, tworząc substancje niekorzystnie wpływające na gaz i jego spalanie. Dlatego wodę należy usuwać na każdym etapie dystrybucji. Cóż, woda jednak w nieznacznych ilościach zawsze zostanie w LPG. Ma zdolność do rozpuszczania w węglowodorach. Nie ma możliwości usunięcia takiej wody i dlatego w cysternie następuje jej skroplenie. Woda ma właściwości powodujące korozję elementów armatury i zbiorników. Produkty korozji mogą przedostawać się do gazowego systemu zasilania i niszczą go. Zamarzająca woda może prowadzić do wytrącania się lodu lub zamarzania rurociągów i zaworów. Sposobem na wodę jest dodanie metanolu. Jednak on również jest korozyjny.

Siarka, plastyfikatory

W gazie znajduje się siarka i jest ona niezbędna. Jednak zbyt wysokie stężenie powoduje zwiększenie korozyjnego oddziaływania na silnik. LPG, oddziałując na elementy gumowe i wykonane z tworzyw sztucznych, "wypłukuje" z nich plastyfikatory, które przedostają się do autogazu. Zanieczyszczenia te odkładają się w gazowym układzie paliwowym i mogą powodować nieprawidłowości w działaniu niektórych zespołów.