W jakiej odległości od domu powinien być ulokowany zbiornik na gaz?

Jedną z najbardziej ekonomicznych i ekologicznych metod ogrzewania domu i podgrzewania ciepłej wody użytkowej jest ogrzewanie gazowe. Podczas gdy korzystanie z gazu ziemnego wymaga przyłączenia się do sieci, zastosowanie gazu płynnego w zbiorniku pozwala uniezależnić się od masowego dostawcy i zagwarantować sobie ciepło przez całą dobę. Sprawdź w naszym wpisie, w jakiej odległości od domu powinien być ulokowany zbiornik na gaz oraz co jeszcze warto o nim wiedzieć.

Jaka jest wymagana odległość zbiornika na gaz od zabudowań?

Ze względów bezpieczeństwa, przepisy jasno określają, w jakiej odległości należy umieścić zbiornik nie tylko od domu mieszkalnego, lecz również od:

  • granicy posesji,
  • elektrycznych linii napowietrznych,
  • studzienek kanalizacyjnych,
  • zabudowań gospodarczych.

I tak zbiornik z gazem powinien zostać umieszczony w odległości od 35 do 50 metrów od granicy posesji, ze względu na długość węża cysterny. Przy wyżej wymienionej odległości, dostęp do zbiornika jest prosty dla cysterny, dostarczającej paliwo, a pojazd nie musi wjeżdżać na teren posesji. Ponadto zbiornik na gaz płynny musi znajdować się w odległości trzech metrów od elektrycznej linii napowietrznej o natężeniu 1kV oraz dwanaście metrów od linii powyżej 1kV. Jego odległość od studzienek kanalizacyjnych powinna wynosić pięć metrów.

Przepisy określają również wymaganą odległość zbiornika na gaz płynny od domu oraz zabudowań gospodarczych, uzależniając ją od pojemności baku. Jeśli pojemność zbiornika wynosi 2 700 litrów, wówczas odległość ta powinna wynosić trzy metry, jeśli 4 850 litrów powinna równać się pięciu metrom. Jeśli zbiornik na gaz ma pojemność powyżej 6 700 litrów, wówczas odległość ta powinna wynosi minimum 7,5 metra.

Zbiornik musi być również oddalony od zabudowań gospodarczych o metr, jeśli jego pojemność wynosi 2 700 litrów, o dwa i pół metra w przypadku wielkości 4 850 litrów i powyżej trzech metrów w przypadku zbiorników o największych pojemnościach.

Co jeszcze warto wiedzieć zbiornikach na gaz płynne?

Pamiętaj, że wielkość oferowanych przez nas zbiorników na gaz płynny należy dobierać w zależności od zapotrzebowania na paliwo. Ono z kolei wynikać będzie z mocy zasilanych gazem urządzeń i jest wyrażane w kg/h. Ważna będzie również przewidywana lokalizacja zbiornika oraz zakładana częstotliwość jego tankowania. Oferujemy trzy podstawowe wielkości cystern: 2 700 litrów, 4 850 litrów oraz 6 400 litrów. Na potrzeby przeciętnego gospodarstwa domowego wystarczy zbiornik o pojemności 2 700 litrów. Decydując się na zbiornik naziemny na gaz warto również pamiętać, że należy ustawić go na płycie fundamentowej o grubości od dwunastu do dwudziestu centymetrów, która wystawać będzie ponad powierzchnię gruntu. W przypadku cysterny podziemnej natomiast jedynym widocznym jej elementem będzie pokrywa. Od góry sam zbiornik jest bowiem przysypany warstwą gruntu o grubości 60 cm. Wymaga odległość podziemnego zbiornika na gaz od budynku wynosi jeden metr. W przeciwieństwie jednak do zbiornika naziemnego zbiornik podziemny nie jest zalecany na działki o wysokim poziomie wód gruntowych.

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty dostawy gazu płynnego. Gwarantujemy najwyższą jakość paliwa, konkurencyjne ceny, profesjonalną obsługę oraz dogodne warunki płatności. Dzięki współpracy z firmą świadczącą usługi instalacji zbiorników przydomowych oraz przemysłowych jesteśmy w stanie zaproponować kompleksową usługę.