Ustawienie naziemnego zbiornika na gaz. Etapy postępowania

Przydomowe zbiorniki naziemne na gaz płynny to alternatywa dla tradycyjnych tego paliwa. Jest to oszczędne, wydajne i ekologiczne źródło energii cieplnej. Trzeba jednak pamiętać, że przy montażu takiego zbiornika należy dokładnie uwzględnić nie tylko potrzeby użytkowników, ale również warunki danego terenu, na którym ma znajdować się instalacja.

Dobór wielkości i umiejscowienia zbiornika na gaz

Zbiorniki na gaz płynny mogą mieć różną pojemność. Dobierane są adekwatnie do potrzeb danego gospodarstwa domowego czy obiektu przemysłowego. W pierwszej kolejności należy więc określić konkretne zapotrzebowanie na paliwo, które wyrażane jest w kg/h i wynika z mocy zasilanych gazem urządzeń.

Wielkość zbiornika w dużej mierze warunkuje kwestie jego umiejscowienia. Niezbędne jest spełnienie określonych warunków dotyczących zachowania bezpiecznej odległości od m.in. elektrycznych linii napowietrznych, studzienek kanalizacyjnych (i innych zagłębień), dróg, ogrodzeń, a przede wszystkim budynków (np. domu). Trzeba też uwzględnić wielkość działki. Zbiorniki naziemne wymagają nieco większej działki ze względu na konieczność zachowania niezbędnych odległości.

Planując umiejscowienie zbiornika naziemnego na gaz płynny, warto też pamiętać o konieczności zapewnienia wygodnego dojazdu na posesję cysternie z gazem, która będzie tankować zbiornik.

Instalacja naziemnego zbiornika na gaz

Przed docelową instalacją przydomowego zbiornika gazowego w niektórych przypadkach może istnieć konieczność uzyskania niezbędnych pozwoleń. Przy zbiornikach poniżej 7 m3 pozwolenie na budowę nie jest konieczne, wystarczy jedynie zgłosić zamiar do Starostwa (wniosek, projekt techniczny, kopia uprawnień projektanta i aktualnego zaświadczenia o przynależności projektanta do Izby Inżynierów Budownictwa, oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością).

Naziemny zbiornik gazowy może być umieszczony praktycznie na każdej działce — przy konieczności spełnienia opisanych powyżej warunków. Jednocześnie prace związane z jego montażem przebiegają dość sprawnie — najczęściej niezbędne czynności instalacyjne można przeprowadzi w zaledwie kilka godzin.