Sprzedaż gazu płynnego. Jak wybrać dostawcę LPG?

Sprzedaż gazu płynnego to usługa oferowana przez licencjonowanych dystrybutorów. Obejmuje kompleksową obsługę klienta, która polega nie tylko na dokonaniu czynności sprzedażowych, ale także na dostawie produktu we wskazane miejsce. Dostawy gazu podlegają regulacjom prawnym, przede wszystkim Ustawie  z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Sprawdźmy, na co zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy ze sprzedawcą i dostawcą gazu płynnego LPG?

Dystrybucja gazu płynnego przez sieć gazową


Odbiorcy gazu, który dostarczany jest do ich mieszkań za pomocą sieci gazowej, muszą zawrzeć kompleksową umowę ze sprzedawcą gazu, obejmującą sprzedaż i dystrybucję lub dwie oddzielne umowy – jedną z wybranym przez siebie sprzedawcą, a drugą z operatorem systemu dystrybucyjnego. Od kilku lat konsumenci mają prawo do zmiany sprzedawcy gazu. W ten sposób zyskali możliwość wybrania sprzedawcy, który oferuje konkurencyjne ceny i tym samym obniżenia rachunków za gaz. Pamiętajmy, aby przed zmianą sprzedawcy dokładnie zapoznać się z treścią umowy. Powinna ona zawierać przede wszystkim ilość przesyłanego gazu w poszczególnych okresach, moc w m3/h, cenę gazu, miejsce dostarczania gazu do sieci i jego poboru, parametry techniczne gazu, maksymalne ograniczenia poboru, sposób rozliczeń czy konsekwencje z powodu niedotrzymania warunków umowy.

Sprzedaż gazu płynnego niezależnie od sieci


Sprzedaż gazu płynnego niezależnie od sieci to usługa świadczona gospodarstwom domowym, gospodarstwom rolnym i przedsiębiorstwom, które wykorzystują samodzielne zbiorniki. Przydomowy zbiornik na gaz płynny to ekonomiczna alternatywa w przypadku niedostatecznej infrastruktury dla przyłącza gazu. Zbiorniki do 7m3 nie wymagają uzyskiwania pozwolenia na budowę. Wybierając dostawcę gazu do przydomowego zbiornika, warto zwrócić uwagę na firmy, które oferują kompleksowe usługi. Nasze przedsiębiorstwo oferuje nie tylko sprzedaż gazu płynnego. Współpracujemy także z firmami, które zajmują się instalacją zbiorników przydomowych i przemysłowych naziemnych lub podziemnych. 

Każdy dostawca gazu LPG powinien dysponować certyfikatem jakości sprzedawanego paliwa. Dokument powinien być wydany przez akredytowane laboratorium badawcze. Niezależni analitycy mogą w ten sposób stwierdzić, czy skład gazu LPG jest odpowiedni. Paliwo powinno być wysokoenergetyczne i spełniać normę PN-EN 589. Usługi dystrybucji muszą być realizowane przy pomocy specjalistycznej floty pojazdów, dostosowanej do transportu gazu w cysternach lub butlach. Hurtowa sprzedaż gazu płynnego LPG do stacji benzynowych jest możliwa tylko z wykorzystaniem cystern. Sprzedaż hurtowa realizowana jest w systemie zawieszonej lub zapłaconej akcyzy. Nasza firma zajmuje się nie tylko hurtową, ale także detaliczną sprzedażą gazu płynnego. Kompleksowość dostaw gazu w butlach zakłada także dostarczanie klientom kojców do magazynowania butli.