Rozładunek gazu z cysterny LPG krok po kroku

Cysterny LPG to pojazdy zaprojektowane tak, by przewozić w bezpieczny sposób różne substancje i środki chemiczne. Wszystkie z nich charakteryzuje niska waga, a między sobą różnią się przede wszystkim modelem naczepy i objętością zbiornika, która waha się w przedziale od 13 000 do nawet 32 000 litrów. Autocysterny, w zależności od specyfikacji, umożliwiają przewóz od 5 do 22 ton skroplonego gazu. Sposób wykonania elementów pojazdu to jedno, lecz za właściwy poziom bezpieczeństwa transportu niebezpiecznych substancji odpowiada kierowca cysterny, na którym niewątpliwie spoczywa ogromna odpowiedzialność.

Znajomość przepisów podstawowym wymogiem do pracy z cysterną

 

Pracownik odpowiedzialny za transport drogowy w pierwszej kolejności powinien przejść szkolenie zawierające kompleksową wiedzę z zakresu zasad BHP oraz znać schemat postępowania w przypadku załadunku i rozładunku autocysterny. Wymienione kompetencje powinny zostać potwierdzone przez specjalne świadectwo wystawiane zazwyczaj przez pracodawcę. Przed rozpoczęciem czynności związanych z obsługą cysterny, pracownik zobowiązany jest do założenia odzieży i sprzętu ochrony osobistej. Ważny etap stanowi również podłączenie przewodu uziemiającego do płytki zbiornika oraz sprawdzenie poprawności jego działania. Rozładunek gazu z cysterny polega na opróżnieniu zawartości zbiornika poprzez zawór boczny i denny. Proces rozpoczyna odkręcenie śrub i zdjęcie pokrywy z zaworów. Następnie w miejsca te należy podłączyć specjalny przewód umożliwiający wydobycie z cysterny fazy ciekłej i gazowej. Ważną rolę w procesie opróżniania zbiornika LPG odgrywa także linka, która ma za zadanie utrzymać hak szynowy. Zerwanie plomb niesie za sobą otwarcie zaworu fazy ciekłej, co w rezultacie prowadzi do automatycznego otwarcia zaworu z zawartością w stanie gazowym. Następnie konieczne jest podłączenie pompy opróżniającej stopniowo zbiornik cysterny LPG. Po spłynięciu produktów można w końcu zamknąć zawory i odłączyć od nich przewody, w których miejscu założyć należy pokrywy dokręcane śrubami.