Przechowywanie gazu w butlach

Przechowywanie butli

Butle z gazem należy przechowywać tak, aby narażać ich uszkodzenia. Nie powinno się ich przetrzymywać np. tam, gdzie zachodzi możliwość działania substancji korodujących. Butli nie należy również przechowywać we wspólnych piwnicach, strychach, korytarzach czy tarasach. W takich miejscach istnieje ryzyko, że ktoś uszkodzi butle nieumyślnie, nie wiedząc nawet, że tam się znajduje. Gaz w butlach nie może być również przechowywany w odległości mniejszej niż 1,5 m od urządzeń emitujących ciepło, oraz w sąsiedztwie urządzeń mogących powodować iskrzenie, takich jak liczniki elektryczne, gniazdka itp. Powinno się unikać także składowania butli w pomieszczeniach,  których temperatura może przekraczać 35oC. Zabronione jest też przechowywanie gazu w butlach tam, gdzie znajdują się inne materiały łatwopalne.

Użytkowanie butli

Gaz w butlach nie może być używany w budynkach, w których mają podłączoną zwykłą sieć gazową. Niewiele osób wie o tym, że w mieszkaniu, warsztacie lub lokalu użytkowym można przechowywać maksymalnie 2 butle przyłączone do urządzeń gazowych, o zawartości gazu do 11 kg. Bardzo ważne jest prawidłowe zamontowanie butli. Zawsze powinna ona stać w pozycji pionowej i być zabezpieczona przed możliwością uszkodzenia mechanicznego oraz przed dziećmi. W przypadku użytkowania butli na zewnątrz (np. przy grillu), należy zadbać o to, by butla nie stała w miejscu bardzo nasłonecznionym. Zawsze warto kupować butle w legalnych rozlewniach i pamiętać o dokładnej ocenie stanu butli i uszczelek przed jej wstawieniem do domu. Straż Pożarna sugeruje zakup czujek gazu, które zasygnalizują problem z ulatniającym się gazem.