Pochodzenie LPG

LPG z gazu ziemnego


Większość punktów wydobycia gazu ziemnego stanowią tak zwane „mokre studnie”. Kiedy gaz ziemny wydobywa się na powierzchnię, zawiera pewną ilość naturalnych gazów ciekłych. Stanowią one do 10% jego zawartości. Wśród nich znajdują się między innymi: propan, izobutan, a także butan – znane szerzej pod nazwą LPG.


LPG z ropy naftowej


Spora część LPG powstaje jako produkt pochodny w procesie rafinacji ropy. W rafineriach LPG jest wyodrębniany na różnych etapach. Stanowi 1-4% objętości ropy naftowej poddawanej obróbce.


Nowe metody produkcji LPG


Dość niedawno pojawiły się nowe metody produkcji LPG. Można go otrzymywać z odnawialnych źródeł energii oraz odpadów. Tego rodzaju gaz nazywany jest bio LPG i jest najbardziej przyjaznym środowisku rodzajem tego gazu. Około 60% wytwarzanego bio LPG pochodzi z przeróbki różnych odpadów i osadów, a 40% otrzymywane jest z olejów roślinnych. Do takiego pozyskiwania LPG wykorzystuje się różne rośliny np.: soję, rzepak, olejowiec gwinejski, lnicznik siewny, trzcinę cukrową, kukurydzę i jatrof przeczyszczający.


Bio LPG jest wykorzystywane do tych samych celów co tradycyjne LPG. Można nim zasilać samochody, używa się go w przemyśle oraz budownictwie.


Transport LPG, czyli jak do nas trafia?


Po wydobyciu lub rafinacji gaz LPG może być bezpiecznie transportowany morzem, koleją albo transportem drogowym. Najczęściej do przewożenia LPG wykorzystuje się specjalnie przystosowane tankowce lub wagony kolejowe. Gaz trafia do globalnej sieci terminalów w portach morskich lub węzłach kolejowych. Tam może być bezpiecznie przechowywany w dużej ilości z przeznaczeniem do lokalnej dystrybucji. Stamtąd trafia do miejsc, gdzie jest na niego zapotrzebowanie.


LPG to jedyna energia, która bez problemu może być transportowana do najbardziej nawet oddalonych od cywilizacji miejsc. Nadaje się do trzymania w butlach i zbiornikach, ale może być również przesyłany za pomocą rurociągów, statków, łodzi, samochodów ciężarowych i mniejszych pojazdów. W niektórych miejscach na świecie jest transportowany rowerami, a nawet osłami.