Parkowanie aut z LPG pod ziemią - temat tabu?

Wielu administratorów parkingów podziemnych zakazuje wjazdu pojazdom z instalacją LPG. Dlaczego w ogóle pojawiają się takie ograniczenia? Czy samochody zasilane gazem rzeczywiście są niebezpieczne? Na te pytania (i kilka innych) spróbujemy odpowiedzieć w dalszej części naszego artykułu.

Zakaz wjazdy pojazdów z LPG - czy to zgodne z prawem?

Z punktu widzenia prawnego nie istnieją przepisy, które zakazują wjazdu pojazdów zasilanych gazem na parkingi podziemne. Zatem w większości przypadków takie zakazy wynikają z indywidualnej decyzji administracji danej nieruchomości, co również jest zgodne z prawem. Przemawiają za tym względu bezpieczeństwa oraz pewne regulacje dotyczące warunków technicznych budynków. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra z 2002 r. § 108 ust. 1 pkt 4 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422) w garażach zamkniętych musi być zastosowana wentylacja mechaniczna sterowana czujkami wykrywającymi niedopuszczalny poziom stężenia gazu propan-butan.

Skąd te zakazy?

Wynikają one przede wszystkim z obawy o bezpieczeństwo budynku oraz osób przebywających na jego terenie. Wszelkie wycieki gazu z instalacji LPG mogą być bardzo niebezpieczne. Propan-butan to gaz, który jest cięższy od powietrza, zatem nie będzie się ulatniać, lecz gromadzić przy podłożu, rozprzestrzeniając się na dużą powierzchnię. W takich sytuacjach wystarczy jedna niewielka iskra, aby doszło do prawdziwej katastrofy. W przypadku parkingów podziemnych ryzyko wystąpienia takich przypadków jest więc stosunkowo wysokie, szczególnie jeśli weźmiemy fakt, że w naszym kraju jest bardzo wiele pojazdów zasilanych w ten sposób.

Wjeżdżać czy nie wjeżdżać?

Jak już zostało wspomniane, zgodnie z prawem możemy wjeżdżać samochodem zasilanym gazem na parkingi podziemne. Jeśli jednak okaże się, że administrator umieścił zakaz wjazdu takimi pojazdami, musimy się do narzuconych zasad dostosować. Warto przy tym pamiętać, że gaz może być bardzo niebezpieczny, ale nie musi. Parkingów podziemnych, które rzeczywiście stosują takie zakazy, jest niewiele. Każdy odpowiedzialny właściciel pojazdu powinien zadbać o to, aby instalacja gazowa w jego pojeździe była całkowicie sprawna, aby nie stanowić zagrożenia dla siebie i innych osób.