Od czego zależy cena gazu?

Paliwa węglowodorowe wciąż stanowią podstawę działania nowoczesnych gospodarek, choć wyraźnie widać, że od pewnego czasu wzrasta zainteresowanie gazem, który jest świetną alternatywą zarówno dla węgla używanego w ciepłownictwie i energetyce, jak i oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej, będącymi szczególnie ważnymi w transporcie. W wyniku zwiększających się trudności z dostawami gazu ziemnego systematycznie rośnie zainteresowanie gazami skroplonymi. Dostawcy gazu propan butan, którzy zaopatrują zarówno firmy, jak i odbiorców indywidualnych proponują zwykle dobre warunki współpracy i korzystne ceny na swój produkt. Niestety nie zawsze są one tak niskie, jak chcieliby tego kupujący. Warto jednak zastanowić się, co wpływa na koszt pozyskiwania tego paliwa i tym samym wysokość cen. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.

Co trzeba wiedzieć o propanie i butanie?

Gazem, który cieszy się ogromnym powodzeniem zarówno przy ogrzewaniu budynków, jak i napędzaniu pojazdów oraz przy zasilaniu rozmaitych maszyn i urządzeń przemysłowych od pieców po suszarnie jest LPG. Paliwo to jest mieszanką propanu i butanu, która została skroplona i sprężona pod ciśnieniem kilku atmosfer. Ma także śladowe domieszki kilku innych składników m.in. izobutanu, etylenu, etanu, jak też butenów, w tym butenu-1, trans-butenu-2 i cis-butenu-2 oraz izobutenu.

Co ma wpływ na koszt LPG?

LPG sprzedawane użytkownikowi końcowemu jest produktem ubocznym pozyskiwanym podczas wydobycia i rafinacji ropy naftowej oraz gazu ziemnego. Ponieważ powstaje zwykle w krajach wydobycia węglowodorów, musi przebyć długą drogę, zanim dotrze do odbiorców. Do jego przewiezienia są potrzebne specjalnie przystosowane statki tzw. zbiornikowce, które w tym przypadku nazywa się gazowcami. Poza kosztami produkcji i transportu na cenę ma także wpływ fakt, że transakcje są rozliczane w dolarach, są więc uzależnione od wahań kursowych. Liczy się także cena samego paliwa, która podlega na światowych rynkach dużym wahaniom.