Kto może dystrybuować gaz płynny?

Gaz płynny (określany również skrótem LPG) to produkt uboczny powstały w procesie rafinacji ropy naftowej. Ciekawą cechą szczególną tej substancji jest to, że w temperaturze pokojowej i przy standardowym ciśnieniu zachowuje postać gazu, natomiast w sprzyjających warunkach ulega zamianie w ciecz. Gaz płynny LPG używany jest w wielu różnorodnych dziedzinach, spośród których najchętniej wykorzystuje się go do zasilania urządzeń grzewczych, domowych kuchenek gazowych, jako paliwo silnikowe oraz nośnik do kosmetyków w aerozolu. Popularność tego typu rozwiązania zawdzięcza się właściwościom substancji, dzięki którym możliwy jest jej przewóz na nawet najbardziej oddalone od sieci dystrybucyjnych tereny.

 

Magazynowanie i dystrybucja gazu płynnego – kilka informacji

 

Na rynku dystrybutorów gazu w Polsce znaleźć można wiele firm zajmujących się tego typu usługą. Aby rozpocząć działalność w zakresie magazynowania i dystrybucji gazu LPG, należy przede wszystkim ściśle stosować się do zawartych w przepisach nakazów. Działania zgodne z zasadami BHP, a także odpowiednie wyposażenie stacji dystrybucyjnych pozwalają bowiem na zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia niebezpiecznej sytuacji z udziałem gazu LPG. Butle z substancją powinny być składowane w pozycji stojącej, a następnie zabezpieczone przed upadkiem. Ważne jest również pomieszczenie pełniące funkcję magazynu – powinno ono wyróżniać się lekką konstrukcją dachu z dolnym prześwitem. Należy również pamiętać, że przechowywanie równocześnie pustych i pełnych butli w jednym miejscu możliwe jest wyłącznie wtedy, gdy zostaną one od siebie wyraźnie oddzielone. Dystrybucja gazu płynnego odbywa się często w stacjach paliw płynnych oraz samodzielnych stacjach gazu płynnego i polega na tankowaniu przystosowanych do tego paliwa samochodów. Miejsca te oznaczone są specjalnymi znakami informacyjno-ostrzegawczymi mającymi zapobiec niewłaściwemu postępowaniu w miejscu kontaktu z niebezpieczną substancją.