Koszty ogrzewania domu gazem płynnym

Gaz płynny: co trzeba wiedzieć?

Gaz płynny do ogrzewania domu to skroplony propan. Ogrzewa się nim dom poprzez specjalny kocioł z dyszami w palniku (podobny do kotła do gazu ziemnego). Propan do ogrzewania magazynuje się w zbiorniku na posesji, który regularnie uzupełnia wybrany przez nas dostawca. Zbiornik ma zazwyczaj około 2700 l, co wystarcza do ogrzewania domu przez kilka miesięcy. Tańszą opcją dla propanu jest gaz propan-butan, jednak wymaga on instalacji zbiornika głęboko w ziemi i przechowywania w dodatnich temperaturach. Mieszanina propan-butan generuje więcej problemów przy użytkowaniu.

Rozliczenie zakupu: opłata miesięczna czy ryczałt?

Ceny paliw płynnych uzyskiwanych z ropy naftowej są wolnorynkowe, tak więc różnią się od siebie u poszczególnych dostawców. We wrześniu 2018 r. propan kosztował ok. 2,1 zł/l, czyli 7,9 zł/m3 po odparowaniu. Orientacyjna cena ciepła uzyskanego w wyniku spalania gazu płynnego wynosiła więc 0,086 zł/MJ, czyli 0,31 zł/kWh (zakładając, że sprawność wytwarzania ciepła wynosi 90%). Na cenę ma wpływ rodzaj umowy zawarty z dystrybutorem, wielkość zakupów czy dodatkowe opłaty np. za dzierżawę zbiornika. Osoby używające gazu ciekłego do ogrzewania domu rozliczają się za niego zazwyczaj na dwa sposoby. Pierwszy to płatność z góry za każde tankowanie. Drugi to rozliczenie wg wskazań licznika mierzącego ilość zużytego gazu po odparowaniu, na podstawie faktury wystawianej co miesiąc. W tym przypadku dystrybutor sam decyduje, kiedy należy dostarczyć zapas paliwa, co jest bardzo wygodnym rozwiązaniem dla właściciela domu.