Kojce do butli gazowych czyli bezpieczne przechowywanie

Przechowywanie gazu płynnego wymaga przestrzegania odpowiednich przepisów, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa jego eksploatacji. Warto pamiętać, że przepisy nakładają szereg ograniczeń związanych z możliwościami magazynowania butli z gazem płynnym. Butle LPG nie mogą być gromadzone w pomieszczeniach, które znajdują się poniżej poziomu gruntu, nie wolno więc składować ich np. w piwnicach. W pobliżu butli nie mogą się znajdować żadne zagłębienia – odpływy, studzienki czy kanały. Ważne jest również, by nie były to miejsca, gdzie są zamontowane kotły grzewcze, urządzenia ciepłownicze albo hydrofory. Butli nie można trzymać w garażach, gdzie znajdują się pojazdy silnikowe. W myśl regulacji butli nie można ustawiać w pomieszczeniach, które są przeznaczone na pobyt stały ludzi. Wymogi związane z ustawianiem butli najlepiej wypełniają specjalne kojce do butli gazowych, które są stawiane na otwartym terenie. Przyjrzyjmy się bliżej temu, gdzie jest wykorzystywany gaz w butlach i jakim odbiorcom mogą być przydatne kojce oraz sprawdźmy, dlaczego gwarantują one pełne bezpieczeństwo i ochronę butli z gazem LPG.

Gdzie przydaje się gaz w butlach?

Gaz płynny jest bardzo często wykorzystywany do ogrzewania domów i obiektów użytkowych, równie chętnie używa się go jako stosunkowo taniego paliwa do napędzania samochodów osobowych. LPG używany jako gaz opałowy jest przechowywany w dużych zbiornikach naziemnych lub podziemnych, które umożliwiają jego bezpieczne i przede wszystkim ekonomiczne magazynowanie. W podobny sposób przechowuje się gaz przeznaczony do pojazdów oraz niektórych maszyn i urządzeń wyposażonych we własne zbiorniki. W takim przypadku gaz jest tankowany przy pomocy specjalnych instalacji w miarę potrzeb związanych z eksploatacją takiego sprzętu. Warto jednak pamiętać, że równie dużą popularnością cieszy się gaz dostępny w znacznie mniejszych butlach. Najczęściej wykorzystywane są butle o pojemności 11 lub 33 kilogramów w przypadku mieszanki propanu i butanu oraz 10 albo 30 kilogramów przy samym propanie.

Butle gazowe to rozwiązanie, które od dawna jest powszechnie stosowane na obszarach, które nie są zgazyfikowane. Pozwalają na swobodne wykorzystywanie gazu przeznaczonego do celów gospodarczych, zwykle do gotowania. Używa się ich w domach mieszkalnych i rekreacyjnych, są również bardzo popularne wśród osób korzystających z kamperów, łodzi bądź jachtów. Obszarem, w którym gaz LPG w butlach jest niezwykle popularny, będzie również gastronomia. Gaz stosuje się przede wszystkim w punktach sezonowych, ale także przy prowadzeniu działalności cateringowej związanej z obsługą imprez plenerowych. W chłodniejsze dni butle z gazem służą także do zasilania parasoli grzewczych ustawianych w restauracyjnych ogródkach.

Gaz w butlach jest paliwem, które okazuje się nieodzowne przy wielu rodzajach działalności gospodarczej. Gazu LPG używa się w różnego rodzaju urządzeniach służących do ogrzewania budynków – od nagrzewnic powietrznych po wszelkiego rodzaju promienniki ciepła wykorzystujące elementy ceramiczne. Niezwykle często gaz znajduje zastosowanie w różnych pracach związanych z obróbką metali czy tworzyw sztucznych. Korzysta się z niego w budownictwie – przy lutowaniu instalacji wykonanych z miedzi czy stali, ale również podczas prac dekarskich do podgrzewania pokryć bitumicznych. Gaz będzie potrzebny w większych urządzeniach osuszających czy ogrzewających miejsce prowadzenia robót. LPG jest przydatne także w firmach zajmujących się drogownictwem, zwłaszcza naprawą nawierzchni, gdzie jest nieodzowny podczas topienia asfaltu.

Z gazu LPG w butlach korzysta się w branży logistycznej oraz w rolnictwie. W pierwszym przypadku służy do taniego i efektywnego napędzania wózków widłowych. Jeśli chodzi o zastosowanie w gospodarstwach rolnych, to używa się go głównie do systemów ogrzewania w budynkach hodowlanych, np. na fermach drobiu. Butle są wykorzystywane również m.in. w mobilnych suszarniach ziarna, a często także doraźnie, np. w gospodarstwach sadowniczych przy niebezpieczeństwie pojawienia się wiosennych przymrozków.

Jak bezpiecznie przechowywać butle z gazem?

Choć używanie gazu LPG ma wiele zalet związanych z dobrą wydajnością paliwa, ceną czy dużą dostępnością, a stosowanie go przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa jest bardzo bezpieczne, to jest jednak substancją palną, musi więc być przechowywany w odpowiednich warunkach. Gaz LPG jest skroplony pod stosunkowo niewielkim ciśnieniem, co daje możliwość uzyskania około 1,6 MPa, jednak znaczny wzrost temperatury może prowadzić do eksplozji. Problemy mogą się też wiązać z rozszczelnieniem butli. Gaz LPG jest cięższy od powietrza, gromadzi się więc zwykle tuż przy powierzchni podłoża czy w jego zagłębieniach. Jest to o tyle niebezpieczne, że w takim przypadku bardzo ciężko się go pozbyć. Infrastruktura przeznaczona do przechowywania butli z gazem musi uwzględniać wszystkie jego cechy oraz ryzyko, jakie się z nimi wiąże.

Zgodnie z przepisami gaz może być przechowywany w pomieszczeniach zamkniętych, muszą one jednak spełniać bardzo restrykcyjne wymogi dla miejsc zagrożonych wybuchem, w zakresie montażu odpowiednich instalacji wentylacyjnych, przeciwpożarowych oraz odpowiedniej konstrukcji budynku. Z uwagi na wysoki koszt takie rozwiązania są wybierane stosunkowo rzadko, zwłaszcza w firmach czy gospodarstwach, gdzie gaz jest używany jako jeden z wielu materiałów potrzebnych do prowadzenia produkcji. Bardziej popularne jest używanie składów o lekkiej konstrukcji dachu, wyposażonych w ściany osłonowe oraz prześwit, dzięki któremu jest możliwy swobodny przepływ powietrza. Najbardziej efektywnym sposobem przechowywania gazu w butlach – zarówno z uwagi na bezpieczeństwo, jak i koszt są kojce do butli gazowych oferowane w wielu przypadkach przez dystrybutorów gazu.

Kojce przeznaczone do przechowywania butli z gazem mają postać ażurowych kontenerów, które są zabezpieczone zarówno przed działaniem warunków atmosferycznych – w ich górnej części znajduje się zadaszenie, stanowiące ochronę przed słońcem i deszczem, jak i uszkodzeniem czy kradzieżą. Wewnątrz kojców znajdują się rozwiązania ułatwiające składowanie butli w pozycji pionowej oraz gwarantujące łatwy dostęp do nich. Warto jednak pamiętać, że kojce muszą być odpowiednio rozmieszczone – m.in. nie wolno ich ustawiać w odległości mniejszej niż 3 metry od zagłębień terenu, kanałów i studzienek, a także budynków. W sytuacji, gdy obiekty znajdujące się w pobliżu są zaliczane do budynków użyteczności publicznej albo są to domy mieszkalne, odległość ta musi wynosić 8 metrów. Podobny wymóg obowiązuje wówczas, gdy budynki są wykonane z elementów palnych, np. drewna.

Używanie kojców do przechowywania butli LPG jest najbardziej ekonomicznym i bezpiecznym rozwiązaniem. Korzystając z możliwości udostępnienia kojca przez firmę zajmującą się dystrybucją gazu, nie trzeba ponosić wysokich kosztów przystosowania pomieszczeń wewnątrz budynku do pełnienia funkcji magazynu butli. W razie rozszczelnienia, np. wskutek mechanicznego uszkodzenia zaworu wyciek gazu z butli znajdujących się w kojcu nie będzie tak niebezpieczny, jak wówczas, gdyby nastąpiło to w budynku. Ważny jest także łatwy dostęp do zgromadzonych butli, które są dobrze chronione przed czynnikami zewnętrznymi.