Jaki certyfikat powinien posiadać zbiornik na gaz płynny?

Korzystanie z gazu płynnego (LPG) to najlepsze rozwiązanie na komfortowe ogrzewanie budynku na terenach, gdzie nie ma infrastruktury pozwalającej na dostarczanie gazu ziemnego. Oferowana mieszanka propanu i butanu ma wysoką kaloryczność, jest przy tym bezpieczna w użytkowaniu oraz ekonomiczna. Warto jednak pamiętać, że gaz do zbiorników musi być przechowywany w odpowiednich warunkach, stąd przeznaczona do tego celu infrastruktura powinna spełniać wymagania obowiązujących w tym zakresie przepisów. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.

Jakie przepisy dotyczą zbiorników na LPG?

Gaz LPG jest najczęściej dostarczany do przydomowych zbiorników podziemnych lub naziemnych. Ponieważ paliwo to jest magazynowane pod ciśnieniem, a przy tym jest łatwopalne, elementy wykorzystywanej infrastruktury powinny spełniać wymogi określone w obowiązujących normach. Kluczowe znaczenie ma tu PN-EN 12542:2021-01 „Wyposażenie i osprzęt do LPG. Stalowe spawane stacjonarne walcowe zbiorniki ciśnieniowe, produkowane seryjnie do magazynowania skroplonego gazu węglowodorowego (LPG) o pojemności nie większej niż 13 m³. Projektowanie i wytwarzanie” oraz PN-EN 13445-5:2021-10 „Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe. Kontrola i badania”. Warto pamiętać, że zbiorniki są też objęte nadzorem UDT.

Co wiążę się z nadzorem UDT?

Nadzór UDT oznacza, że zbiorniki są kontrolowane u producenta, co znajduje potwierdzenie w ich dokumentacji technicznej. Muszą one zostać odebrane decyzją zezwalającą na eksploatację zbiornika, jest też dla nich prowadzona tzw. Książka Rewizyjna. Co roku konieczna jest kontrola zaworów bezpieczeństwa, raz na 9 lat przeprowadzana w obecności inspektora UDT. Co 3 lata prowadzi się rewizję zewnętrzną zbiornika, a więc badanie jego stanu technicznego, która wymaga obecności inspektora UDT. Raz na 6 lat w przypadku zbiorników podziemnych i raz na 12 lat dla zbiorników naziemnych prowadzona jest też rewizja wewnętrzna, a co 12 lat próba ciśnieniowa.