Jaki certyfikat powinien posiadać zbiornik gazu płynnego?

Różnego rodzaju instalacje gazowe są dzisiaj dość powszechnie używane i na dobre weszły już do naszego życia oraz otoczenia. Gaz jest bowiem stosowany nie tylko do napędzania naszych pojazdów, ale także ogrzewania domów prywatnych i innych budynków. Ważnym elementem każdej instalacji gazowych są odpowiednie zbiorniki gazu, w tym gazu płynnego. Jaki certyfikat powinien zatem posiadać zbiornik przeznaczony do użytkowania właśnie takiego gazu?

Odpowiedni zbiornik podstawą bezpieczeństwa

Zbiorniki przeznaczone do magazynowania i użytkowania gazu płynnego to konstrukcje, które muszą przede wszystkim cechować się bardzo dużym bezpieczeństwem. Nawet w wyniku jakiejś nagłej awarii lub wypadku, zbiornik taki musi posiadać odpowiedni poziom zabezpieczeń gwarantujący wspomniane bezpieczeństwo. Właśnie z tego powodu Urząd Dozoru Technicznego nakłada na producenta, ale także właściciela zbiornika bardzo wysokie wymagania związane z jego produkcją oraz eksploatacją. 

Każdy nowo wytwarzany zbiornik posiada zatwierdzoną przez UDT dokumentację oraz przeprowadzone badań budowy i prób. Tu najważniejsze są próby wytrzymałości (hydrauliczna wodna), próby szczelności (pneumatyczna) oraz tak zwane badania dodatkowe, czyli między innymi badane stanu powłoki antykorozyjnej dla zbiorników podziemnych. Wspomniane badania i próby przeprowadzane są przez inspektorów UDT już u producenta zbiornika. W związku z tym każdy nowy zbiornik posiada potwierdzoną dokumentację producenta, w której znajdują się, chociażby odpowiednie protokoły wszelkich badań i wspomnianych prób.

Kolejna sprawa to Książka Rewizji zbiornika, którą uzyskuje się po badaniach związanych z pierwszym odbiorem zbiornika w miejscu eksploatacji. To właśnie wtedy sprawdza się stan techniczny zbiornika, stan zaworów bezpieczeństwa z kontrolą ciśnienia otwarcia zaworu, poprawność wskazań poziomowskazu pływakowego fazy ciekłej gazu, działanie sygnalizacji poziomu napełnienia czy też stan powłoki antykorozyjnej i koloru zbiornika.

Kiedy badania i próby przejdą pomyślnie, inspektor UDT wydaje decyzję urzędową zezwalającą na eksploatację zbiornika. Decyzja ta oraz inne dokumenty zbiornika są gromadzone właśnie w Książce Rewizji zbiornika.