Jak sprawdzić, czy butla gazowa jest właściwie podłączona?

Korzystanie z gazu pozwala na uzyskiwanie znacznych ilości stosunkowo taniej i proekologicznej energii niezbędnej zarówno w gospodarstwie domowym, jak i przy wykonywaniu rozmaitych robót oraz prowadzeniu działalności gospodarczej. Łatwo dostępny gaz w butlach to mieszanina propanu i butanu, która nadaje się do gotowania w kuchenkach i na grillach ogrodowych, pozyskiwania ciepła z użyciem nagrzewnic i piecyków, a także rozmaitych prac m.in. układania papy termozgrzewalnej. Gaz LPG w butlach będzie źródłem napędu pojazdów z silnikami spalinowymi – głównie wózków widłowych. Ponieważ rozszczelnienie butli i wyciek gazu mogą doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji, po ich podłączeniu niezbędne będzie sprawdzenie szczelności instalacji. Przekonajmy się jak to zrobić.

Jak podłącza się butle z gazami grzewczymi i technicznymi?

Podłączenie butli to czynność rutynowa, lecz wymagająca właściwego przeprowadzenia poszczególnych czynności. Przed podłączeniem butli należy zdjąć z niej założoną na zawór plombę i sprawdzić, czy jest on prawidłowo zamknięty. Kolejnym krokiem będzie usunięcie zaślepki zabezpieczającej gwint i upewnienie się, że nie jest on uszkodzony ani zabrudzony. Następnie trzeba sprawdzić jakość uszczelnień. Jeśli ich stan nie budzi wątpliwości, można podłączyć zawór do gniazda reduktora, dokręcając nakrętkę mocującą. Dla rozpoczęcia korzystania z butli niezbędne będzie odkręcenie zaworu.

Jak sprawdzić szczelność butli?

Mieszanka propanu i butanu jest cięższa od powietrza i w razie wycieku może gromadzić się w położonych niżej otworach lub zagłębieniach, a także zbierać się na poziomie podłoża. Jeżeli butla jest eksploatowana w pomieszczeniu zamkniętym, wydostawanie się gazu doprowadzi do powstania mieszanki wybuchowej tworzonej z powietrzem. Sposobem na sprawdzenie szczelności jest skorzystanie z elektronicznego bądź chemicznego testera szczelności. W warunkach domowych na złącza można nanieść niewielką ilość płynu do zmywania i sprawdzić, czy nie pojawiają się na nim pęcherzyki gazu.