Jak rozpoznać, że w butli kończy się gaz?

Korzystanie z gazu jest niezbędne zarówno w gospodarstwie domowym, gdzie służy on do gotowania lub ogrzewania, jak i przy wielu rozmaitych pracach od układania pokryć dachowych po zasilanie wózków widłowych. W zastosowaniach przemysłowych zwykle stosowane są butle mieszczące 33 kg paliwa, a przy użytku domowym na ogół wybiera się butle, gdzie znajduje się 11 kg gazu. W obu przypadkach szczególne znaczenie przy codziennym poborze ma określenie, ile jeszcze pozostało zapasu i kiedy trzeba będzie ponownie zamówić propan butan w butli. Przekonajmy się, w jaki sposób można sprawdzić poziom paliwa w zbiorniku.

Jak można poradzić sobie z określeniem, kiedy skończy się gaz?

Każda butla ma ściśle określoną pojemność, a firmy zajmujące się ich uzupełnianiem wtłaczają do środka precyzyjnie odmierzoną dawkę paliwa, by nie przekroczyć ustalonego marginesu bezpieczeństwa. Podstawowym sposobem na stwierdzenie podczas napełniania ile surowca zostało już przetoczone, jest pomiar masy, a aparatura stale kontroluje jej poziom. Ponieważ informacje o butli są umieszczone na tabliczce znamionowej, łatwo można odczytać zarówno masę pustej butli, jak i masę po jej napełnieniu. Porównanie tych wartości z wynikiem otrzymanym po zważeniu posiadanej butli pozwoli na określenie, ile gazu pozostało i ułatwi oszacowanie, kiedy należy zamówić nową.

Czy istnieją inne sposoby na kontrolę ilości gazu w butli?

Najdokładniejszym sposobem na określenie ile paliwa pozostało w butli, będzie skorzystanie z reduktora połączonego z manometrem, który będzie informował o ciśnieniu paliwa, pokazując na odpowiednio wyskalowanym wskaźniku jego poziom albo informował o procentowym zapełnieniu – zależnie od zastosowanego rozwiązania technicznego. W sytuacji, gdy wskazówka będzie się zbliżała do zera, użytkownik powinien zastanowić się nad wymianą butli.