Jak rozpoznać dobrego dostawcę gazu?

Gaz jest jednym z popularniejszych nośników energii, wykorzystywanym zarówno do celów grzewczych, jak i napędzania pojazdów oraz silników spalinowych w różnych urządzeniach. Jest niezbędny do prowadzenia wielu przemysłowych procesów technologicznych m.in. w piekarnictwie i cukiernictwie, a także przy wyrobie ceramiki czy suszeniu rozmaitych substancji od ziarna po drewno. Dostawcy gazu propan-butan obsługują więc zarówno przedsiębiorstwa produkcyjne oraz stacje paliw prowadzące sprzedaż LPG, jak i odbiorców indywidualnych, którzy używają gazu w kotłach centralnego ogrzewania oraz do pozyskiwania ciepłej wody użytkowej. W zależności od typu klienta wymogi wobec sprzedawcy mogą być nieco inne.

Czego poszukują przedsiębiorcy?

Firmy wykorzystujące duże ilości gazu płynnego dużą wagę przykładają do oferowanych przez dystrybutora cen, ponieważ przekładają się one bezpośrednio na poziom kosztów związanych z działalnością danego przedsiębiorstwa. Równie ważna będzie terminowość dostaw, ponieważ braki w zaopatrzeniu mogą spowodować kosztowne przestoje. Niezwykle istotna okaże się też możliwość dopasowania ich częstotliwości oraz ilości potrzebnego LPG do zmieniających się potrzeb wynikających np. z sezonowości produkcji i zmian w poziomie zużycia. W przypadku klientów biznesowych pod uwagę brany jest też sposób rozliczeń czy stosowanie rabatów w przypadku stałej współpracy bądź większych zamówień. Nie można też zapominać o tym, że gaz musi być odpowiedniej jakości i wolny od zanieczyszczeń.

Co jest ważne dla użytkowników indywidualnych?

Użytkownicy indywidualni kupują zwykle gaz w butlach, zaopatrując się w punktach sprzedaży bezpośredniej albo zamawiają jego dostawę do przydomowych zbiorników. Wśród branych pod uwagę kryteriów wyboru dostawcy na pierwszym miejscu znajduje się zwykle cena paliwa. Liczy się też łatwość kontaktu z dystrybutorem czy elastyczność w określaniu czasu dostawy.