Jak powinny być oznaczane pojazdy przewożące LPG?

Zasady transportu gazu LPG są uregulowane w przepisach prawa unijnego i krajowego. Gaz LPG należy do materiałów niebezpiecznych. Ma określone możliwości transportowe, należy go przewozić w odpowiednich opakowaniach, musi być również oznaczony odpowiednimi etykietami, z określonymi w przepisach prawa informacjami. A jakie to są etykiety? Jak rozpoznać, że to właśnie LPG podróżuje danym pojazdem?

Przewóz gazu płynnego

Gaz LPG powinien być przewożony w cysternach, które są specjalnie w tym celu projektowane. Spełniają odpowiednie normy techniczne, mają odpowiednie wyposażenie, a obsługiwane są przez wyszkolone osoby. Takie cysterny nie mogą poruszać się po wszystkich drogach, tylko specjalnie określonych. Są drogi, które dopuszczają ruch pojazdów o DMC mniejszej niż waga cysterny. Droga musi być utwardzona. Odbiorca musi zapewnić kierowcy odpowiednie warunki przejazdu. Najlepsi dystrybutorzy posiadają własne cysterny.

Oznaczenia pojazdów przewożących materiały łatwopalne

Poruszając się po drogach mijamy cysterny oznakowane pomarańczowymi tablicami. Te numery są również przeznaczone dla kierowców samochodów osobowych. Oznaczenia te powstały właśnie po to, aby w razie wypadku służby ratownicze i inni kierowcy wiedzieli, z jaką substancją mają do czynienia. Jak mają się z nią obchodzić i na jakie inne zagrożenia mogą się przygotować. Właśnie dlatego pojazdy przewożące materiały niebezpieczne, jakim jest np. LPG są specjalnie oznaczone. Zostały one podzielone na klasy. Na pomarańczowej tablicy, każda cyfra ma znaczenie. Pierwsza cyfra licznika informuje nas o rodzaju niebezpieczeństwa. Druga cyfra licznika precyzuje rodzaj niebezpieczeństwa, stopień zagrożenia i dodatkowe cechy niebezpieczne. Mianownik informuje nas o numerze rozpoznawczym materiału. I dla gazu na pomarańczowej tablicy w liczniku zobaczymy 23, a w mianowniku 1965.