Jak powinien być przewożony gaz płynny?

Gaz płynny a przepisy prawa

Zasady transportu gazu LPG są uregulowane w przepisach prawa, zarówno unijnego, jak i krajowego. Gaz LPG należy do tak zwanych materiałów ADR (Accord Dangerous Router), czyli towarów niebezpiecznych. Gaz płynny ma określone możliwości transportowe, należy go przewozić w odpowiednich opakowaniach, musi być również oznaczony odpowiednimi etykietami, z określonymi w przepisach prawa informacjami.

Przewóz gazu płynnego

Osoby zamawiające gaz LPG często kuszą się na dostawcę, który oferuje jego najtańszy transport. Dostawa jednak nie może odbywać się kosztem bezpieczeństwa. Gaz płynny powinien być przewożony zaprojektowanymi do tego celu cysternami drogowymi. Pojazdy te muszą spełniać ściśle określone wymogi techniczne, mieć odpowiednie wyposażenie, a obsługiwać może je tylko przeszkolona w tym celu obsługa. Cysterny mogą poruszać się tylko po określonych drogach. Między innymi po tych, które dopuszczają ruch pojazdów o DMC nie mniejszej niż waga cysterny. Cysternie nie wolno też dowozić gazu do domów zwykłą polną drogą – powinna ona być utwardzona. Odbiorca musi zapewnić kierowcy odpowiednie warunki przewozu i możliwość manewrowania pojazdem. Najlepsi dystrybutorzy gazu dysponują własnymi, nowoczesnymi cysternami. Jeśli stan pojazdu dostawcy gazu wzbudza w nas wątpliwości co do bezpieczeństwa, lepiej zrezygnujmy z jego usług. Jest on równie ważny, jak jakość samego gazu.