Jak dobrać pojemność zbiornika LPG?

Wciąż pogarszająca się jakość powietrza oraz rosnąca liczba dni ze smogiem skłania do szukania sposobu ogrzewania, który umożliwi odejście od powodującego większość zanieczyszczeń spalania węgla i Do niedawna korzystanie z gazu było możliwie tylko na terenach, które zostały w pełni zgazyfikowane i wyposażone w odpowiednią infrastrukturę, co w praktyce zwykle ograniczało się do większych i średnich miast. Wraz z rozwojem sieci dystrybucji gazu LPG z zalet ogrzewania gazowego może skorzystać każdy, kto zdecyduje się na zakup kotła i gazu do przydomowego zbiornika. Dzięki montażowi własnego zbiornika na gaz płynny o właściwej pojemności, możliwe będzie gromadzenie odpowiedniego do potrzeb zapasu paliwa. Przyjrzyjmy się bliżej zaletom korzystania z gazu LGP, zobaczmy, w jaki sposób dobrać dobry zbiornik i przekonajmy się, jakie są wymogi związane z jego instalacją.

 

Dlaczego decyzja o ogrzewaniu domu gazem płynnym będzie korzystna?

 

Ogrzewanie budynku gazem LPG jest jednym z najwygodniejszych sposobów pozyskiwania energii, a samo paliwo okazuje się niezwykle przyjazne dla środowiska naturalnego. W przeciwieństwie do spalania węgla lub drewna podczas używania gazu nie dochodzi do emisji bardzo groźnych pyłów zawieszonych, zawierających wiele szkodliwych substancji w tym metale ciężkie, tlenki węgla czy tzw. wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, jak również rakotwórczego benzo(alfa)pirenu. Choć w spalanym gazie znajdują się naturalne zanieczyszczenia, takie jak związki siarki czy azotu, to są to ilości śladowe, a skutki uwalniania ich do atmosfery będą o wiele mniejsze niż w przypadku spalania tradycyjnych paliw stałych. Warto wspomnieć, że korzystanie z gazu płynnego oznacza także mniejszy ślad węglowy, ponieważ w tym przypadku emisja dwutlenku węgla będącego główną przyczyną ocieplania się klimatu jest mniejsza o ponad połowę w stosunku do spalania węgla kamiennego czy brunatnego.

 

Gaz wyróżnia się także bardzo wysoką kalorycznością, która sięga około 45–47 MJ/kg. Ponieważ nowoczesne kotły gazowe są w stanie otrzymać przynajmniej 95-procentową efektywność energetyczną, oznacza to, że z każdego kilograma opału można uzyskać dużą ilość ciepła. Trzeba podkreślić, że przy wyborze kotła kondensacyjnego poziom efektywności może sięgnąć nawet poziomu 109%. Jest to możliwe, ponieważ w urządzeniach tego typu odzyskuje się również energię zużywaną przy zamianie powstającej podczas spalania gazu wody w parę wodną. Właśnie jej ponowne skroplenie związane z wykorzystaniem ciepła zmagazynowanego w parze pozwala na uzyskanie kilkuprocentowej nadwyżki poprawiającej osiągi kotła.

 

Wśród zalet korzystania z gazu płynnego nie można nie wspomnieć o niemal bezobsługowej pracy kotła gazowego. Użytkownik nie musi tracić czasu ani na kupowanie opału, ani na uzupełnianie jego poziomu, pozbywanie się popiołu lub czyszczenie kotła. Jedynymi koniecznymi czynnościami w przypadku LPG będzie zadbanie o zamówienie kolejnej dostawy paliwa, które jest wtłaczane do przydomowego zbiornika oraz określenie, jaka temperatura powinna panować w budynku lub poszczególnych pomieszczeniach, jeśli użytkownik zdecydował się na instalację wielobiegową.

 

Co ważne, korzystanie z LPG jest bezpieczne. Zbiornik gazu jest wyposażony w specjalne zawory, system uziemiający oraz może mieć zabezpieczenie w postaci ścianki ogniotrwałej. Równie wysoki poziom bezpieczeństwa gwarantuje sposób instalacji kotła. W pomieszczeniu przeznaczonym na kotłownię montuje się wydajną wentylacjęczujnik gazu, który w razie wycieku uruchamia alarm, a także specjalny zawór odcinający dopływ paliwa w razie awarii.

 

Jaki zbiornik będzie odpowiadał potrzebom typowego domu jednorodzinnego?

 

Żeby móc korzystać z gazu płynnego konieczne będzie przygotowanie odpowiedniej instalacji. Poza kotłownią i jej wyposażeniem niezbędne będzie też zamówienie i montaż wła siwego zbiornika na gaz. W przypadku LPG można zdecydować się na jeden z dwóch wariantów – dostępne są zbiorniki podziemne oraz naziemne. Zbiorniki podziemne mają tę przewagę, że można je zainstalować bliżej budynku, a oferowany przez nie poziom bezpieczeństwa jest bardzo wysoki. Korzyścią z takiego wyboru jest to, że zbiornik pozostaje niewidoczny, a choć nad nim oraz w bezpośrednim sąsiedztwie nie można ani wznosić żadnych konstrukcji, ani sadzić głębiej ukorzeniających się roślin, to daje on możliwość lepszego wykorzystania powierzchni działki i w mniejszym stopniu ingeruje w jej wygląd. Minusem zbiornika podziemnego są jednak wyższe koszty takiego urządzenia oraz sam sposób instalacji, który wymaga przygotowania specjalnego wykopu oraz odpowiedniego montażu i podłączenia.

Zbiornik naziemny oznacza niższe koszty zakupu, a także prostszy, szybszy i mniej kłopotliwy montaż. Poziom bezpieczeństwa będzie w tym przypadku identyczny, jednak zbiornik musi się znaleźć znacznie dalej od budynku. Będzie też dobrze widoczny, choć istnieje możliwość zasłonięcia go roślinnością, jednak będzie to wymagało posiadania  nieco większej działki.

 

Równie istotną decyzją, jak ta o typie zbiornika, będzie określenie jego pojemności. Poziom zużycia gazu można bardzo dokładnie wyliczyć, biorąc pod uwagę wszystkie najważniejsze zmienne – dane budynku, ilość mieszkańców, zapotrzebowanie na ciepło w przypadku konkretnego rodzaju budynku, a także rodzaj zamontowanego kotła, prognozowane zużycie ciepłej wody, a także wymaganą ilość ciepła, jaką ma wyprodukować kocioł przy uwzględnieniu średnich rocznych temperatur. Tak zaawansowane wyliczenia rzadko kiedy będą jednak potrzebne, ponieważ zapotrzebowanie można również oszacować z dość dobrym przybliżeniem, tym bardziej że różnice w pojemnościach zbiorników są dość znaczne. W przypadku domów jednorodzinnych o powierzchni do około 150 m2 i kotle wytwarzającym do 30 kW energii najlepszym rozwiązaniem będzie zbiornik o pojemności 2700 litrów. Jeśli moc miałaby sięgać 50 kW, bardziej odpowiedni byłby zbiornik o pojemności 4850 litrów, a między 50 a 65 kW – 6700 litrów, jednak kotły o takich mocach nie są montowane w domach jednorodzinnych.

 

Co wiąże się z instalacją zbiornika LPG?

 

Wybór zbiornika o pojemności 2700 litrów jest też rozsądnym kompromisem z uwagi na rozmiary samego zbiornika, który będzie miał w tym przypadku około 2,5 metra długości i około 1,25 metra średnicy, podczas gdy zbiornik 4850 litrów to aż 4,3 metra długości. Istotne są jednak również odległości, w jakich musi być umieszczony od budynków i innych instalacji. W przypadku zbiornika naziemnego musi on zostać umieszczony w odległości przynajmniej 3 metrów od budynku mieszkalnego oraz 1,5 metra od granicy sąsiedniej zabudowanej działki. Nie może się też znaleźć bliżej niż 5 metrów od studzienki kanalizacyjnej. Ważna będzie też odległość od napowietrznej linii energetycznej. Dla niskiego napięcia, czyli poniżej 1 kV (1000 V) muszą to być 3 metry, a dla średniego lub wysokiego (czyli powyżej 1 kV) aż 15 metrów. Jednocześnie musi być zachowana odległość od sąsiedniego zbiornika wynosząca przynajmniej 1 metr. Dla zbiorników naziemnych należy też przygotować tzw. ścianę oddzielenia przeciwpożarowego o odporności ogniowej REI 120, co pozwoli na zmniejszenie odległości od budynku do 1,5 metra. W przypadku zbiornika podziemnego o pojemności 2700 litrów odległość od budynku będzie wynosiła 1 metr, a od granicy działki 0,5 metra. Wymogi w stosunku do dystansu od studzienki kanalizacyjnej oraz linii napowietrznych pozostają takie same, jak przy zbiornikach naziemnych.

 

Procedura instalacji zbiornika jest dość prosta. Zbiorniki naziemne są ustawiane na specjalnie przygotowanej płycie fundamentowej, zazwyczaj prefabrykowanej, o wielkości zbliżonej do rozmiarów zbiornika. Konieczne będzie wykonanie odpowiedniego uziomu oraz doprowadzenie instalacji do samego budynku. Zainstalowanie zbiornika nie wymaga złożonych formalności. Przy zbiornikach, których pojemność nie przekracza 7 m3, zamiast występowania o pozwolenie na budowę, wystarczy dokonanie zgłoszenia w starostwie powiatowym.

 

Instalując zbiornik o pojemności 2700 litrów, trzeba się liczyć z koniecznością uzupełniania paliwa około 3 lub 4 razy w roku, zależy to jednak od potrzeb energetycznych budynku oraz ilości zużywanej ciepłej wody użytkowej. Proces uzupełniania paliwa jest szybki i nie wiąże się z utrudnieniami, trzeba jednak pamiętać, że cysterna musi mieć możliwość swobodnego dojechania do zbiornika.