Jak często wykonywać przeglądy domowego ogrzewania gazowego?

Nie można zapominać, że przy korzystaniu z ogrzewania gazem użytkownik zyskuje wiele korzyści, lecz jednocześnie nakładane są na niego określone obowiązki, jeżeli chodzi o dbanie o instalację gazową. Przekonajmy się, co wiąże się z używaniem gazu i jak często trzeba wykonywać przeglądy domowego ogrzewania gazowego.

Zalety korzystania z gazu do ogrzewania

Ogrzewanie budynku gazem to jeden z najwygodniejszych sposobów na dostarczanie ciepła do instalacji c.o. oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Spalanie gazu jest przyjazne dla środowiska i w porównaniu z innymi paliwami, takimi jak węgiel czy drewno powoduje znikomą emisję potencjalnie szkodliwych substancji. Co ważne, kotły gazowe wyróżniają się bezobsługową pracą – nie ma tu potrzeby samodzielnego uzupełniania poziomu opału ani uciążliwego czyszczenia i wynoszenia popiołu. Prawidłowo podłączony i eksploatowany kocioł jest również całkowicie bezpieczny, a umieszczenie dodatkowych czujników gazu pomoże w błyskawicznym wykrywaniu wszelkiego rodzaju awarii.

Kotły gazowe gwarantują też utrzymywanie kosztów ogrzewania na stosunkowo niskim poziomie, ponieważ uzyskują one bardzo wysoką efektywność. Sprawność tradycyjnych kotłów to nawet ponad 95%, co oznacza, że wykorzystują one praktycznie całą energię zmagazynowaną w dostarczanym gazie. Jeszcze lepsze wyniki osiągają kotły kondensacyjne, w których efektywność może przekraczać 105%, ponieważ dodatkowo odzyskują one ciepło zużywane do zmiany stanu skupienia wody z ciekłego w gazowy.

Kotły gazowe mogą być też wykorzystywane w niemal każdym budynku, w którym uda się wygospodarować odpowiednią ilość wolnego miejsca do urządzenia kotłowni. Dzięki możliwości używania gazu skroplonego LPG ogrzewanie gazowe może zostać zamontowane nawet tam, gdzie nie istnieje tradycyjna sieć gazowa. Zbiornik ustawiony na działce czy to jako urządzenie naziemne, czy też podziemne zapewni właściwy zapas paliwa na dłuższy okres, a w przypadku domów jednorodzinnych najczęściej zbiornik napełnia się jedynie dwa razy do roku, choć zależy to zawsze od jego pojemności i intensywności, z jaką eksploatowany jest kocioł.

Warto jednak pamiętać, że kocioł gazowy powinien być eksploatowany w prawidłowy sposób i właściwie serwisowany. Montaż takiego urządzenia wiąże się z koniecznością wykonywania odpowiednich przeglądów, co ma wpływ zarówno na bezpieczeństwo, jak i przedłużenie czasu bezawaryjnej pracy urządzenia.

Obowiązkowe przeglądy domowej instalacji gazowej

Kocioł gazowy, jak każde urządzenie techniczne powinien być utrzymywany w przewidzianym w przepisach stanie, co pozwala na uniknięcie poważnych awarii, ale także umożliwia ograniczenie zużycia paliwa. Częstotliwość koniecznych przeglądów oraz zakres niezbędnych czynności serwisowych wykonywanych w ich ramach zależy od reguł określanych przez producenta. W większości przypadków zaleca się gruntowne sprawdzenie urządzenia przynajmniej raz do roku, zwykle przed sezonem grzewczym, podczas którego kocioł jest eksploatowany najintensywniej.

Podczas przeglądu kotła gazowego zwraca się uwagę na system dostarczania powietrza niezbędnego do płynnej pracy kotła. W urządzeniach kondensacyjnych czyści się także odpływ kondensatu. We wszystkich kotłach oczyszcza się, a w razie potrzeby wymienia zainstalowane filtry wody i gazu. Serwisant dba o stan wymiennika ciepła, którego zanieczyszczenie prowadzi do znacznego obniżenia efektywności działania. Niezbędne jest staranne czyszczenie i regulacja palnika oraz kontrola stanu uszczelek i ich ewentualne zastąpienie nowymi w razie, gdyby okazały się zużyte. Wśród czynności wykonywanych podczas przeglądu jest też weryfikacja stanu elektrody zapalarki, czujników oraz zaworów i pomp obiegowych.

Warto pamiętać, że regularna kontrola kotła gazowego wynika nie tylko z wymagań producenta, często uzależniającego okres trwania gwarancji od odpowiedniego serwisowania potwierdzanego wpisami w książce gwarancyjnej, ale również z obowiązujących przepisów prawa budowlanego. Zgodnie z jego postanowieniami w ramach obowiązkowego corocznego przeglądu budynku powinna być sprawdzana również instalacja gazowa, w tym kocioł centralnego ogrzewania. Osobne uregulowania dotyczą kwestii przewodów spalinowych. Poza ich sprawdzeniem w ramach przeglądu technicznego budynku niezbędne jest także korzystanie z usług kominiarza, który przynajmniej dwa razy w roku powinien skontrolować stan instalacji kominowej oraz jej szczelność i drożność.