Jak bezpiecznie użytkować gaz w butlach?

Podstawowe zasady bezpiecznego używania butli z gazem płynnym:


Gaz płynny w butlach kupuj tylko i wyłącznie z legalnego źródła.


• Zwracaj uwagę na to czy na butli jest informacja o firmie, która ją napełniała.


• Pilnuj, aby przynajmniej raz w roku przeszkolony instalator sprawdzał stan techniczny instalacji gazowej.


• Dbaj o dobry stan techniczny przewodów gazowych w urządzeniu, regularnie sprawdzaj czy przewody elastyczne nie są uszkodzone lub popękane.


• Nigdy nie stawiaj butli z gazem w pobliżu źródła ciepła oraz w miejscach nasłonecznionych, ponieważ temperatura pomieszczenia z butlą nie powinna przekraczać 35°C.


• Zawsze zachowuj minimalny odstęp między butlą, a urządzeniami emitującymi ciepło – musi być to przynajmniej 1,5 m.


• Nie przechowuj butli w pomieszczeniach, które znajdują się poniżej poziomu terenu, czyli np. w piwnicach.


• Transport butli może odbywać się tylko w pozycji pionowej.


• Butle podczas transportu muszą być odpowiednio zabezpieczone, aby uniemożliwione było ich przesuwanie się.


• Pomieszczenia, w których przechowywane są butle z gazem musza mieć zapewnioną skuteczną wentylację. Miejmy na uwadze fakt, że gaz płynny jest cięższy od powietrza, dlatego wentylacja powinna być oddolna.


• Zawsze zachowuj folię termokurczliwą i paragon, aby móc dokonać ewentualnej reklamacji.


• Zabezpiecz butlę przed wszelkimi uszkodzeniami mechanicznymi.


• Nie stawiaj butli w pobliżu urządzeń, które mogą powodować iskrzenie – butla musi być od nich oddalona przynajmniej o 1 m.