Jak bezpiecznie przechowywać i podłączyć butlę z gazem płynnym?

Co się dzieje w butlach narażonych na działanie wysokiej temperatury?


W butli, która jest wystawiona na działanie wysokiej temperatury niebezpiecznie rośnie ciśnienie. W końcu dojdzie do momentu, kiedy będzie za wysokie i może doprowadzić do rozerwania butli. Z tego względu należy dołożyć wszelkich starań, aby butla nie uległa przegrzaniu. Na dworze trzeba chronić ją przed działaniem promieni słonecznych, a w domu nie wolno przechowywać jej za blisko urządzeń emitujących ciepło, materiałów łatwopalnych ani miejsc, które są źródłami otwartego ognia.


Dlaczego nie wolno przechowywać ich w piwnicy?


Gaz w butlach nie powinien być także przechowywany w pomieszczeniach, które znajdują się poniżej poziomu gruntu, czyli np. w piwnicach. Jeżeli doszłoby do wycieku gazu, butle ustawione w piwnicy stwarzałyby realne zagrożenie. Gaz jest cięższy od powietrza i zgromadziłby się nisko przy podłodze, a ponieważ pomieszczenie to ma podłogę niżej niż poziom gruntu, to gaz nie miałby szans na samoistne wydostanie się na zewnątrz.


Jak podłączyć butlę?


Samo podłączanie butli jest tak samo ważnym momentem, co jej przechowywanie. Podczas tego procesu należy postępować zgodnie z zaleceniami dostawcy gazu albo skorzystać z jego pomocy.


Przed podłączeniem nowej butli, należy zawsze sprawdzić uszczelkę reduktora ciśnienia oraz zaworu. Jeżeli guma będzie popękana albo pofalowana, trzeba ją wymienić. Aby to zrobić, skontaktuj się z dostawcą – nie naprawiaj butli na własną rękę.


Butlę gazową podłączamy tylko przy użyciu specjalnych przewodów do gazu płynnego. Wymieniamy je regularnie co 4 lata.


Zanim otworzysz zawór reduktora ciśnienia, upewnij się, że wszystkie przewody połączeniowe są dokładnie dokręcone. Pamiętaj, aby zakręcać zawór butli, kiedy nie korzystasz z gazu. Wyjeżdżając na urlop lub kilkudniowy wyjazd, zawsze demontuj reduktor i zabezpieczaj dyszę zaworu odpowiednią nakrętką.