Gaz płynny do zbiorników przydomowych

gaz płynny do zbiorników przydomowych

Najczęściej instaluje się przydomowe zbiorniki na gaz płynny wtedy, gdy brak jest infrastruktury dla przyłącza gazu ziemnego bądź są wysokie koszty jego podłączenia. Zaletami zbiorników przydomowych są uniezależnienie się od zasilania zewnętrznego i możliwość zaplanowania wydatków na ogrzewanie. Gaz płynny do zbiorników przydomowych jest alternatywą dla ogrzewania tradycyjnego.

Zalety

Gaz płynny do zbiorników przydomowych można w łatwy sposób kontrolować i tankować. Latem ceny gazu są niższe. System miesięcznego rozliczania się za gaz może odbywać się poprzez montaż licznika i urządzenia telemetrycznego. Dokonuje ono pomiaru wielkości zużycia gazu i poziomu gazu w zbiorniku. Wówczas płatności za zużyty gaz uiszcza się co miesiąc. Ogrzewanie gazem propan zapewnia kompleksową obsługę całej posiadłości. Gwarantuje centralne ogrzewanie, ciepłą wodę i możliwość gotowania. Jest to ekologiczne źródło energii cieplnej, a dodatkowo wygodne i oszczędne. Zastosowanie płynnego gazu jest bardzo szerokie. Można go wykorzystywać w gospodarstwach domowych, rolnictwie, przemyśle, gastronomii czy obiektach użytku publicznego.

Instalacja

Gaz płynny jest magazynowany w zbiornikach naziemnych bądź podziemnych. Według prawa budowlanego na zbiornik o pojemności do 7 m³ wystarczy zgłoszenie budowlane do Urzędu Gminy. Należy uzyskać pozwolenie na warunki zabudowy zbiornika i przyłącza gazowego. W tym celu powinno złożyć się wniosek wraz z projektem i mapą geodezyjną, na którą naniesiona jest lokalizacja zbiornika. Po 30 dniach od daty złożenia można przystąpić do budowy. Zbiornik z gazem może być zamontowany według przepisów prawa poza budynkiem mieszkalnym we właściwej odległości od domu i granic posesji. Zbiorniki podziemne zgodnie z zaleceniami powinny być uziemione i mieć ochronę katodową. Jego instalacja wymaga przygotowania wykopu i wylania podstawy betonowej. Gaz płynny do zbiorników przydomowych powinien pochodzić ze sprawdzonego źródła i mieć najwyższą jakość.