Dostawa gazu do stacji LPG

Wysoka jakość

Polska Norma określa trzy podstawowe mieszaniny, które są stosowane w dystrybucji gazu płynnego: butan techniczny, propan-butan, propan techniczny.  Wszystkie mieszaniny wg normy nie mogą zawierać siarkowodoru, wody i amoniaku. Zawartość siarki ogólnej i oleju mineralnego nie powinna przekraczać określonej objętości. Dostawa gazu do stacji LPG musi odbywać się od sprawdzonych producentów, którzy posiadają odpowiednie certyfikaty jakości oraz badania laboratoryjne. Gaz powinien cechować się niezmienną jakością oraz spełniać wymogi PN-C-96008 oraz Europejskiej Normy EN-589. Pewne źródło zaopatrzenia, własna baza magazynowa i cysterny transportowe to trzy podstawowe cechy zaopatrzenia każdej firmy, która dostarcza gaz do stacji LPG. Płynne paliwo ma porównywalne parametry eksploatacyjne do wysokiej jakości gazu. Paliwo gazowe wpływa lepiej na środowisko i jest idealnym rozwiązaniem dla kierowców, którzy stawiają ja ekonomie eksploatacji.

Bezpieczeństwo gazu

Gaz płynny na stacjach LPG zasila samochody, które mają zamontowaną instalację gazową. Autogaz jest przyjazny dla środowiska, szczególnie przy współczesnym problemie efektu cieplarnianego. To najlepsza alternatywa do zasilania samochodów osobowych, dostawczych oraz autobusów. Gaz, który jest zakupiony na stacji LPG, zapewnia najwyższą jakość i bezpieczeństwo użytkowania. Każda butla w rozlewni na zaworze powinna posiadać plombę. Jest to potwierdzenie gwarancji jakości wysokiej klasy gazu. Producenci muszą restrykcyjnie przestrzegać norm jakościowych paliwa gazowego, gdyż dostarczają produkt na teren całego kraju. Z gazu LPG oprócz samochodów korzystają jeszcze gospodarstwa domowe, rolnictwo, czy różne gałęzie przemysłu. Niski koszt i bezpieczeństwo eksploatacji są głównymi zaletami używania ekologicznego źródła energii. Emisja spalin zmniejsza się zdecydowanie dzięki używaniu paliwa gazowego.