Do czego można wykorzystać propan?

Czym jest propan?

Propan to podstawowy składnik mieszanki określanej jako gaz płynny lub skroplony, w skrócie LPG (Liquefied Petroleum Gas). Jego cząsteczka zawiera trzy atomy węgla i osiem atomów wodoru i powstaje jako produkt uboczny przy wydobyciu gazu ziemnego i ropy naftowej oraz ich przetwarzaniu. Propan cechuje się niezwykle wysoką wartością opałową, która sięga od 46,1 do 49,8 MJ/kg, będąc odpowiednikiem 12,8–13,8 kWh. Jego liczba oktanowa LOM jest także stosunkowo duża i osiąga ponad 95 oktanów. Ma też niską temperaturę wrzenia, a więc punkt, w jakim zamienia stan skupienia i ulega odparowaniu. Wynosi ona aż –42°C, co pozwala na swobodne korzystanie z gazu LPG także podczas zimy.

Do czego można stosować propan?

Propan wchodzący w skład LPG znajduje zastosowanie w licznych obszarach. Jest powszechnie używany do ogrzewania budynków tam, gdzie nie ma możliwości dostarczenia gazu ziemnego, a więc metanu. Jest też nieodzowny w wielu procesach przemysłowych, zazwyczaj jako źródło energii dla pieców, suszarni oraz wszelkiego rodzaju komór grzewczych. Chętnie sięga się po niego w transporcie, w którym służy do napędzania silników spalinowych w autach osobowych i dostawczych. Korzysta się z niego również w wózkach widłowych.