Czym się różni gaz płynny od ziemnego?

gaz płynny

Zarówno gaz płynny jak i gaz ziemny pozwalają nam na wyższy standard życia. Chociaż obu rodzajów gazu używamy na co dzień, niewiele osób wie, czym tak naprawdę różnią się one od siebie. Mają one różne właściwości fizyczne, inaczej się je pozyskuje, a nawet inaczej transportuje. Gaz płynny jest dwukrotnie cięższy od powietrza, a gaz ziemny – lżejszy. Ten drugi wydobywa się spod ziemi i do jego transportu niezbędne są skomplikowane sieci rurociągów, podczas gdy gaz płynny daje się skroplić i przewozić w niewielkich pojemnikach.

Gaz ziemny

Gaz ziemny to surowiec naturalny występujący jako złoże w skorupie ziemskiej. Zawiera duże ilości metanu i jest mieszaniną gazów i pary. Gaz ziemny zazwyczaj występuje w parze z ropą naftową, jednak zdarzają się również złoża samego gazu. Wydobywa się go poprzez specjalistyczne odwierty. Zanim gaz ziemny trafi do odbiorców, musi on być odpowiednio wzbogacony. To oznacza oczyszczenie jego składu z substancji niepożądanych. Gaz dostarczany do domów specjalnie się nawania. Ma on charakterystyczny zapach właśnie po to, by w razie nieszczelności łatwiej było go wyczuć.

Gaz płynny

Gaz płynny (gaz LPG – Liquefied Petroleum Gas), czyli propan-butan, przechowywany jest jako ciecz.  Używa się go głównie jak źródło zasilania. Gaz LPG stosuje się w m.in. w urządzeniach grzewczych, kuchenkach, grillach, jako paliwo samochodowe oraz jako gaz nośny do kosmetyków w spreju. Gaz płynny to tak naprawdę produkt uboczny powstający przy rafinacji ropy naftowej. Można pozyskać go też  gazu ziemnego przy uruchamianiu nowego odwiertu. Przy standardowym ciśnieniu i temperaturze pokojowej LPG przyjmuje postać gazu. Przy zmianie ciśnienia powyżej 2,2atm skrapla się on, a przy ciśnieniu 6atm można wpompować go do butli. Dla bezpieczeństwa butli nigdy nie napełnia się powyżej 85% jej objętości. Niewiele osób wie o tym, że jako paliwo do przenośnych kuchenek gazowych jest w sprzedaży już od  1912 roku!