Czy zbiorniki przydomowe na gaz można umieszczać pod ziemią?

Dobrze ocieplony budynek i efektywne źródło ogrzewania oznaczają znacznie niższe wydatki na zakup opału. Dla coraz większej rzeszy użytkowników liczy się również komfort korzystania z konkretnego źródła ciepła, a nie tylko jego cena. Wynika to ze stosowania coraz doskonalszych materiałów termoizolacyjnych, które w poważnym stopniu ograniczają ucieczkę energii. Znaczenie ma też rosnąca liczba obowiązków zawodowych i wydłużający się czas spędzany w pracy – co sprawia, że każda dodatkowa chwila staje się cenna, a sposób jej wykorzystania staje się coraz bardziej szczegółowo abalizowany. Jednym z najwygodniejszych i zarazem najefektywniejszych sposobów na dostarczenie ciepła jest korzystanie z ogrzewania gazowego. Tam, gdzie istnieje rozbudowana sieć gazowa, paliwo można pozyskiwać wprost z gazociągu i gazu ziemnego. Jeśli nie ma takiej możliwości, dobrym rozwiązaniem jest ogrzewanie LPG, magazynowanym w przydomowym zbiorniku na gaz. Sprawdźmy, jakie są zalety stosowania ogrzewania gazem płynnym i zobaczmy, jakie rodzaje zbiorników można zainstalować.

Korzyści z ogrzewania budynku gazem

Wśród wielu sposobów ogrzewania budynków korzystanie z gazu wiąże się z optymalnym połączeniem komfortu użytkowania, niewygórowanych kosztów zakupu paliwa oraz wysoką wydajnością pozyskiwania ciepła i małym obciążeniem dla środowiska naturalnego. W kotłach centralnego ogrzewania wykorzystujących stosowany tradycyjnie węgiel czy nawet biomasę w postaci pelletu drzewnego dla zapewnienia odpowiedniej temperatury trzeba wykonać wiele czynności związanych z obsługą kotła. Niezbędne jest regularne dostarczanie opału, a zatem przynoszenie go do pomieszczenia kotłowni i uzupełnianie zasobnika. Konieczne jest usuwanie i utylizacja popiołu, a także okresowe czyszczenie palnika i pozbywanie się powstających spieków. W przypadku korzystania z ogrzewania gazowego jedynymi czynnościami, które są konieczne, by urządzenie pracowało prawidłowo, jest ustawienie wymaganej temperatury oraz pamiętanie o serwisowaniu kotła zgodnie z zaleceniami producenta.

Do niedawna z dobrodziejstw ogrzewania gazowego można było korzystać jedynie na tych terenach, gdzie istnieje odpowiednia infrastruktura. Od pewnego czasu taki rodzaj opału jest możliwy do wykorzystania za sprawą dostępu do gazu płynnego również w miejscach, które nie zostały zgazyfikowane. Ma on równie wysoką wartość energetyczną co popularny gaz ziemny, a przy tym może być bez problemu dostarczany specjalnymi cysternami do przydomowych zbiorników. Ze względu na ich pojemność zakup może być dokonywany nawet tylko raz w sezonie grzewczym.

Wielką zaletą używania gazu płynnego jest fakt, że jest on produktem niezwykle ekologicznym, a przy tym dostarczającym dużej porcji energii z jednostki zużywanego opału.  Popularne mieszanki propanu i butanu mające po około 50% obu gazów dają w przybliżeniu 45-47 MJ/kg. Efektywność spalania w kotle o zwykłej konstrukcji przekracza 95%, a przy użyciu kotła kondensacyjnego może sięgnąć nawet 109%, z uwagi na możliwość wykorzystania części energii zużywanej do zmiany wody powstającej w wyniku spalania gazu w parę wodną. Jeśli natomiast chodzi o sprawy związane z ochroną środowiska i jakością powietrza, to trzeba pamiętać, że przy spalaniu gazu płynnego powstaje niewielka ilość związków siarki i azotu, nieporównywalnie mniejsza niż przy korzystaniu z węgla lub drewna. Ogrzewanie gazowe nie powoduje emisji żadnych pyłów zawieszonych, nie łączy się także z powstawaniem rakotwórczego benzo(alfa)pirenu.

Plusem używania gazu płynnego jest duże bezpieczeństwo całej instalacji. Przygotowanie kotłowni do montażu urządzenia spalającego gaz LPG wymaga wprawdzie pewnych dodatkowych inwestycji, jednak znacznie redukują one ryzyko jakichkolwiek awarii czy wycieków. Warto wspomnieć, że w kotłowni na gaz płynny montuje się zabezpieczenia wykluczające możliwość, że w razie wycieku gaz przedostanie się do pozostałej części budynku, a także bardzo efektywny system wentylacyjny oraz odpowiednie czujniki ostrzegające o najmniejszym nawet wzroście jego stężenia.

Rodzaje zbiorników przydomowych na LPG i zasady ich montażu

Korzystanie z gazu płynnego na terenie niezgazyfikowanym wymaga zakupu lub wynajęcia odpowiedniego zbiornika. Bardzo popularne są zbiorniki naziemne, przy których instalowaniu obowiązuje uproszczona procedura wymagająca jedynie zgłoszenia w starostwie powiatowym, o ile ich objętość nie przekracza 7 m3. Przy montażu zbiornika ze względów bezpieczeństwa trzeba jednak pamiętać o zachowaniu właściwych odległości od zabudowań oraz granic działki. Dokładna ilość miejsca, jaka musi oddzielać zbiornik i inne obiekty jest uzależniona od jego pojemności. W przypadku najmniejszych, zwykle jednak zupełnie wystarczających na potrzeby średniej wielkości domu jednorodzinnego, gdyż  mieszczących do 3000 litrów gazu, wymagany dystans wynosi 3 metry od budynku i 1,5 metra od granicy działki. Większe zbiorniki do 7000 litrów gazu płynnego wymagają odstępu 7,5 metra od budynku, a także przynajmniej 3,75 od granic działki.

Regulacje dotyczące usytuowania zbiorników naziemnych często nie pozwalają na ich umieszczenie w sposób, który z jednej strony spełni wymogi, a z drugiej umożliwi swobodny dojazd do zbiornika, a także nie wpłynie negatywnie na wygląd działki i możliwości korzystania z niej. Jeśli chodzi o same odległości, to mogą one ulec zmniejszeniu po wybudowaniu tzw. ściany oddzielenia przeciwpożarowego. Musi ona mieć odporność ogniową na poziomie REI 120, co oznacza, że powinna wytrzymać kontakt z płomieniami przez 120 minut. Po jej wykonaniu odległości mogą zostać zmniejszone o połowę. Jeszcze bliżej można umieścić zbiornik podziemny.

Zbiorniki podziemne mogą znaleźć się znacznie bliżej zarówno budynku, jak i granicy działki. W przypadku popularnej pojemności do 3000 litrów można je instalować 1 metr od budynku i 0,5 metra od granicy działki. Budowa zbiornika podziemnego bywa jednym rozwiązaniem pozwalającym na używanie gazu płynnego w gęściej zabudowanej okolicy, w której działki mają dość małą powierzchnię. Co ważne, zbiornik podziemny będzie oznaczał znacznie mniejszą ingerencją w to, jak prezentuje się otoczenie budynku. Choć w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika nie powinno się sadzić drzew ani krzewów w promieniu 1,5 metra, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sadzić nad nim trawę czy kwiaty.

Choć zbiornik podziemny ma swoje zalety – przede wszystkim związane z zachowaniem wolnej przestrzeni na działce oraz znacznie lepszą estetyką, to jego instalacja wymaga wyższych nakładów finansowych. Więcej trzeba zapłacić za sam zbiornik, niezależnie od tego, czy decydujemy się na jego zakup, czy też wynajem. Wyższy będzie również koszt montażu – niezbędne będzie zapłacenie za wykonanie odpowiedniego wykopu oraz podłączenie całej instalacji. Plusem korzystania ze zbiornika podziemnego będzie jednak możliwość używania mniej odpornego na niskie temperatury otoczenia propanu-butanu, zamiast propanu technicznego, który bez problemu wytrzymuje nawet do –40°C.