Czy butle z gazem wymagają homologacji?

Korzystanie z butli gazowej to rozwiązanie, które umożliwia używanie gazu wszędzie tam, gdzie nie istnieje odpowiednia infrastruktura przesyłowa. Dzięki stosowaniu gazu w butlach w gospodarstwach domowych, do których nie dociera gaz ziemny, można bez przeszkód używać wygodnych kuchni gazowych. Gaz z butli jest jednak przydatny także do innych zastosowań. Butle z gazem przydają się do ogrzewania czy oświetlenia, mogą również zasilać grille ogrodowe. Butle są użytkowane również przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Gaz w butlach może być bowiem wykorzystywany do napędu wózków widłowych, czy do rozgrzewania papy lub lepiku podczas prac dekarskich.

Niezależnie od obszaru stosowania gazu jedną z ważniejszych kwestii jest bezpieczeństwo. Butle powinny być w dobrym stanie technicznym oraz posiadać odpowiednią homologację. Sprawdźmy, z czym to się wiąże.

Bezpieczeństwo użytkowania butli z gazem

Gaz to bardzo wydajne paliwo, które nadaje się do wielu zastosowań. Poza użytkiem domowym, związanym z ogrzewaniem, gotowaniem czy oświetlaniem jest wykorzystywany do napędzania pojazdów, a także używany w różnych procesach przemysłowych – np. przy opalaniu pieców. Pieców gazowych używa się m.in. w piekarnictwie, produkcji ceramiki czy wytwarzaniu szkła. Gaz jest również przydatny w rolnictwie. Butle i zbiorniki z gazem dostarczają energii np. dla suszarni ziarna.

Eksploatacja wszystkich urządzeń korzystających z gazu z butli jest w pełni bezpieczna, wymaga jednak zachowania odpowiednich zasad postępowania. Wyciek gazu spowodowany usterką sprzętu może przyczynić się do groźnego w skutkach pożar połączonego z ryzykiem eksplozji butli lub zbiornika. Dlatego konieczna jest systematyczna kontrola stanu butli oraz reduktoraprzewodów służących do podłączenia gazu do jego odbiornika.

Na bezpieczeństwo użytkowania butli wpływa jej stan techniczny. Powinien być on kontrolowany przy każdym napełnianiu butli. Warto również pamiętać, że każda butla ma okres homologacji, po upływie którego czynność ta powinna być powtórzona.

Informacja o tym, czy butla posiada aktualną legalizację, jest umieszczona na jej tabliczce znamionowej. Znajduje się tam zarówno miesiąc i rok produkcji butli, jak i data, do której ważna jest jej homologacja. Po upłynięciu tego terminu butla powinna być ponownie zalegalizowana. W ramach tych czynności przeprowadza się m.in. próbę ciśnieniową, która weryfikuje szczelność urządzenia.