Co należy wiedzieć o zbiornikach na gaz płynny?

Zbiorniki na gaz płynny mają różne wielkości

Wielkość zbiornika na płynny gaz zależy od zapotrzebowania na paliwo. Wynikać ono będzie z mocy urządzeń, zasilanych gazem. Ważna jest także możliwa lokalizacja zbiornika oraz przewidywana częstotliwość jego tankowania.

Do wyboru są trzy podstawowe wielkości cystern:

  • 2 700 litrów,
  • 4 850 litrów,
  • 6 400 litrów.

Do większości gospodarstw domowych wystarczają zbiorniki o pojemności 2 700 litrów.

Zbiornik może znajdować się na powierzchni ziemi lub pod nią

Zbiornik naziemny należy ustawić na płycie fundamentowej o grubości od 12 do 20 cm, wystającej ponad powierzchnię gruntu.

Widoczna nawet z daleka cysterna będzie wymagać większej powierzchni działki niż cysterna podziemna. Odległość zbiornika od zbudowań musi wynosić co najmniej 3 metry.

Natomiast jedyną dającą się zauważyć częścią cysterny podziemnej jest jej pokrywa. Od góry zbiornik przysypany jest warstwą gruntu o grubości 60 cm.

Wymaga odległość od budynku to w jego przypadku zaledwie 1 m. W przeciwieństwie do zbiornika naziemnego nie jest on zalecany na działki o wysokim poziomie wód gruntowych.

Zbiornik z gazem powinien być odpowiednio usytuowany

Zbiornik z gazem płynnym należy zamontować tak, aby dostęp do niego był prosty dla cysterny, dostarczającej paliwo. Zalecana odległość ustawienia zbiornika to od 35 do 50 m od granicy posesji.

Nasza firma współpracuje z przedsiębiorstwem, świadczącym usługi instalacji zbiorników przydomowych; z pewnością doradzimy optymalne rozwiązanie.

Każdego rodzaju zbiornik musi być umieszczony w odległości 3 metrów od elektrycznej linii napowietrznej 1kV i 12 metrów od linii powyżej 1kV oraz 5 metrów od studzienek kanalizacyjnych.

Zbiornik naziemny należy zainstalować w odległości 3 metrów do domu, jeśli jego pojemność wynosi 2 700 litrów, 5 metrów, jeśli 4 850 litrów i minimum 7,5 metra przy pojemności 6 700 litrów.

Naziemny zbiornik natomiast musi być oddalony od zabudowań o 1 metr, jeśli jego pojemność to 2 700 litrów, o 2,5 metra w przypadku średniej wielkości zbiornika i o 3 metry w przypadku zbiorników o największych pojemnościach.

Wykorzystanie gazu płynnego jest ekologiczne oraz ekonomiczne. Pamiętając o powyższych zasadach, klienci, decydujący się na ten rodzaj ogrzewania będą cieszyć się ciepłem przez cały rok.